23:24:28 19 تیر، 1399
شماره تماس
telegram
سوالات متداول بیمه عمر و تامین آتیه
شماره حسابهای شرکت

شماره حساب های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

برای شروع قرارداد بیمه نامه عمر و تامین آتیه اولین پرداخت شما به صورت فیش واریزی یا پرداخت اینترنتی به حساب های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد دربانک های زیر می باشد.

شماره شبا حساب بانک پاسارگاد: IR710570022581000481111002
شماره شبا حساب بانک ملت: IR420120000000004722356264