22:17:32 19 تیر، 1399
شماره تماس
telegram
خدمات درمانی ویژه سپرده گذاران بانک پاسارگاد
خدمات درمانی ویژه سپرده گذاران بانک پاسارگاد

پوشش های بیمه ای ویژه سپرده گذارن بانک پاسارگاد

سپرده گذار محترم :

بانک پاسارگاد به هزینه خود و با همکاری بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ای جامعی را متناسب با مبلغ و مدت سپرده برای شما فراهم نموده است.

  1. پوشش های بیمه ای برای سپرده گذارن حقیقی با هر نوع سپرده.
  2. پوشش های بیمه ای برای سپرده گذاران حقیقی دارای سپرده بلند مدت(سپرده یکسال و بیشتر) با حداقل سپرده یکصد میلیون ریال.
  3. پوشش های بیمه ای برای سپرده گذاران حقیقی دارای سپرده بلند مدت (دو سال و بیشتر)