21:07:17 19 تیر، 1399
شماره تماس
telegram
جداول بیمه عمر
جدول محاسبه و استعلام بیمه عمر پاسارگاد

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

جدول محاسبه و استعلام زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

استعلام بیمه عمر و تامین آیته (بزرگ سال)

 1. این جدول محاسبه و استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.
 2. سن بیمه شده 30 سال.

  *(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)

 3. مدت بیمه نامه 30سال
 4. روش پرداخت به صورت سالانه
 5. درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
 6. پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
 7. پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده اس
 8. پوشش بیماریهای خاص دارد.
 9. پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (کودک و نوجوان)

 1. این جدول محاسبه و استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سالگی) محاسبه شده است.
 2. سن بیمه شده 1 سال.

  *(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)

 3. مدت بیمه نامه 30سال.
 4. روش پرداخت به صورت سالانه.
 5. درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد.

  پوشش های این بیمه نامه از سن 12 سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.