21:29:37 19 تیر، 1399
شماره تماس
telegram
نمونه بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

نمونه قرارداد و بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه پاسارگاد، علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

از اهداف اصلی شرکت بیمه پاسارگاد جذب رضایت مشتریان و ایجاد اعتماد و همچنین مشتری مداری میباشد. در همین راستا بیمه نامه عمر و تامین آتیه این شرکت دارای قراردادی کامل و کاملا مشخص و معین می باشد.

بیمه گذاران بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد پک کاملی را پس از ثبت نام و خرید این بیمه نامه دریافت می کنند که شامل:

 1. سند بیمه نامه
 2. جدول سرمایه بیمه عمر
 3. الحاقیه پوشش های بیمه ای
 4. تعاریف عمومی بیمه نامه عمر

مشخصات و توضیحات بیمه نامه همراه با تصاویر بیمه نامه ای به صورت پیش فرض

1- سند بیمه نامه دارای بند های زیر می باشد.
 1. مشخصات بیمه گذار
 2. مشخصات بیمه شده
 3. مشخصات بیمه نامه
 4. تعهدات بیمه گر
 5. استفاده کنندگان
 6. پوشش های تکمیلی بیمه حادثه
 7. پوشش تکمیلی بیمه بیماری های خاص
 8. پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بیمه شده

جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.

تمامی این پوشش ها و برخورداری از آنها در هنگام کامل نمودن فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر به انتخاب بیمه گذار بوده و اختیاری می باشد.

جهت مشاهده نحوه تعیین برخورداری از پوشش ها و همچنین نحوه کامل نمودن فرم پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد به این صفحه مراجعه فرمائید.

2- جدول سرمایه بیمه عمر

جدول سرمایه بیمه عمر شامل شرحی از سن بیمه شده،مبلغ پرداختی،مدت بیمه،روش پرداخت،درصد افزایش سالانه،پوشش های بیمه ای و در نهایت سرمایه و صندوق این بیمه نامه می باشد.

این جدول متناسب با شرایط هر بیمه نامه متفاوت بوده و دارای سریال بیمه نامه و مشخصات بیمه شده می باشد.

نمونه بیمه نامه عمر

جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.

3- الحاقیه پوشش های بیمه ای

این بیمه نامه شامل 4 الحاقیه اصلی پوشش های بیمه ای می باشد.

 1. شرایط پوشش تکمیلی بیمه فوت،نقص عضو و از کارافتادگی جزئی،کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه
 2. شرایط پوشش تکمیلی بیماریهای خاص
 3. شرایط پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت سرمایه بیمه ازکارافتادگی به هر علت
 4. شرایط پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی
جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.
4- تعاریف عمومی بیمه نامه عمر


جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.